doc. JUDr. Jaromír  Tauchen, Ph.D., LL.M.

soudní tlumočník jazyka německého

právní překlady z/do němčiny

v Brně


Cena překladu:


Překlad 1 normostrany z němčiny do českého jazyka

   350,- Kč


Překlad 1 normostrany z českého jazyka do němčiny

   350,- Kč

  

Překlad 1 normostrany se soudním ověřením

   450,- Kč


Příplatky:


Víkendová práce a naléhavé zakázky, které překračují standardní kapacitu, vyžadují příplatek až do výše 100% ceny za 1 NS

 

Ručně psané dokumenty, obtížně čitelné kopie či překlady s vysokou mírou odbornosti vyžadují příplatek až do výše 100% ceny za 1 NS


            

Poznámky k ceně:


Ceny za překladatelské služby jsou smluvní.

 

Výše uvedené ceny platí pro základní, jednoduchý text. Každý překlad je jedinečný a pouze na základě konkrétní zakázky je možno posoudit náročnost překladu, odhadnout rozsah výsledného textu a připravit finanční kalkulaci ceny překladu.


Dodací lhůta jsou nejdéle 3 pracovní dny u překladu do 10 stran.


Minimální účtovanou jednotkou je 1 tištěná strana nebo strana obsahující nejvýše 1800 znaků včetně mezer. Rozsah překladu se počítá z jazyka, do kterého je překládáno.


Objednávka, zpracování a odevzdání zakázky:


Konzultace zakázky s klientem

Stanovení předběžného rozsahu překladu a předběžné ceny

Objednávka překladu emailem, potvrzení objednávky, doručení podkladů

Odevzdání překladu klientovi

Fakturace a úhrada překladu