doc. JUDr. Jaromír  Tauchen, Ph.D., LL.M.

soudní tlumočník jazyka německého

právní překlady z/do němčiny

v Brně
V jakém termínu bude vyhotoven můj překlad?

Překlady (včetně soudních překladů) dodávám i v expresních termínech do 2, 4, 8, 12, 24 hodin od zadání.V jakém vyhotovení mám dodat podklady a v jakém formátu dostanu můj překlad?

Podklady pro vyhotovení překladů přijímám ve všech k tomuto účelu vhodných podobách (e-mailem, na CD, disketě, v papírové podobě, atd.)

Překlady dodávám v podobě dle přání klienta (e-mailem,  na CD, v papírové podobě, atd.). Doručeny mohou být i prostřednictvím kurýrní služby či jiným dohodnutým způsobem.Je pro vyhotovení soudně ověřeného překladu překlad nutný originál nebo notářsky ověřená kopie?

Ano, bezpodmínečně je. Na základě zákona musím originál nebo úředně ověřenou kopii pevně spojit s vyhotoveným překladem. Obyčejná kopie nestačí.Musím Vám předat překládaný dokument předat osobně?

Nemusíte. Pošlete mně ho na mou adresu, já vyhotovím překlad, spojím ho s originálem a zašlu Vám ho zpět na vaši adresu.Bydlím v zahraničí, nemám český účet, jak Vám mohu vaše služby uhradit?

V tomto případě Vám sdělím číslo mého paypal účtu, prostřednitvím kterého je možné rovněž zaplatit.Jakým způsobem  probíhá zadání komunikace s překladatelem?


Konzultace zakázky s klientem

Stanovení předběžného rozsahu překladu a předběžné ceny

Objednávka překladu emailem, potvrzení objednávky, doručení podkladů

Odevzdání překladu klientovi

Fakturace a úhrada překladu