doc. JUDr. Jaromír  Tauchen, Ph.D., LL.M.

soudní tlumočník jazyka německého

právní překlady z/do němčiny

v Brně


Jmenován dekretem Krajského soudu v Plzni Spr. 1155/2007 ze dne 15.11.2007 soudním tlumočníkem pro jazyk německý, specializace právo, právní překlady


Zaměstnání


Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Výuka - vedení seminářů (Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte, Geschichte der Integration in Europa, Deutsche Rechtsgeschichte, České právní dějiny, Římské právo a další)


Výuka němčiny, právní překlady, rešerše německé odborné literatury


Vzdělání


Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Habilitační řízení v oboru "Dějiny státu a práva"

Habilitační práce na téma: "Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)"


Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Doktorský studijní program - „Teoretické právní vědy“

Disertační práce na téma: "Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933-1945"


Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Magisterský studijní program - „Právo a právní věda“

Diplomová práce na téma: "Die Kommanditgesellschaft"


Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Rigorozní řízení

Rigorozní práce na téma: "Státní aparát v Německu 1933-1945"


Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Doktorský studijní program

Disertační práce na téma: "Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933 - 1945"


Technische Universität Dresden (SRN), Juristische Fakultät

LL.M. - Aufbaustudiengang „Gemeinsamer Rechtsraum Europa - die europäische Integration und  Mittel,- Ost- und Südosteuropa“

LL.M. práce na téma: „Die Umsetzung der Informationsrichtlinie und der Aarhus-Konvention in das tschechische Recht“


Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program: germanistika, historie

Bakalářská práce na téma: „Warum Bölls Wanderer kommst du nach Spa… eine typische Kurzgeschichte ist und Wilhelm Schäfers Im letzten D-Zugwagen aber keine?“


Zahraniční  stáže, studijní a výzkumné pobyty


2015 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


2014 - Universität Wien


2014 - Pécsi Tudományegyetem


2013 - Universität Wien


2013 - Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova


2012 - Uniwersytet Wrocławski


2011 - Universität Wien


2009 - Universität Wien


2008 - Universität Regensburg


2008 - Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main


2008 - Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main


2007 - Universität Passau


2005 - Technische Universität Dreden


2004 - Leopold Franzens Universität Innsbruck


2004 - Universität Konstanz


Členství v profesních a jiných organizacích


Komora soudních tlumočníků České republiky


Deutsch - Tschechische Juristenvereinigung e.V. / Česko - německý spolek právníků


The European Society for History of LawVýběr z publikační činnosti


MonografieTauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4)

 

Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L. –Tauchen, J.: Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945.München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 115 s. (ISBN 978-3-86853-065-0)

 

Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L. –Tauchen, J.: Geschichte von Integrationskonzeptionen und ihre Äußerung in der Realität der EU. Brno, NOVPRESS 2009. 184 s. (ISBN 978-80-87342-02-2)

 

Schelle, K. – Tauchen, J.: Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 196 s. (ISBN 978-3-89963-935-3)

 

Schelle, K. – Tauchen, J.: Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 124 s. (ISBN 978-3-86853-052-0)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Demokratizace českého právního řádu (1989 – 2009). Ostrava, KEY Publishing 2009. 130 s. (ISBN 978-80-7418-036-1)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Staat und Recht in der Zeit Metternichs. München (SRN), Dr. Hut Verlag 2010. 84 s. (ISBN 978-3-86853-376-7)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 – 2009). München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 175 s. (ISBN 978-3-86853-282-1)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Brno, Masarykova univerzita 2009. 148 s. (ISBN 978-80-210-5052-5)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Protektorát Čechy a Morava – jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). Brno, The European Society for History of Law 2010. 139 s. (ISBN 978-80-904522-0-6).

 

Tauchen, J.: Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933 - 1945. Brno, The European Society for History of Law 2010. 182 s. (ISBN 978-80-904522-2-0)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): A Brief Introduction to Czech Labor Law. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2010. 114 s. (ISBN 978-3-86853-535-8)


Vojáček, L. – Schelle, K.  – Tauchen, J.  a kol.: Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). Brno: Masarykova univerzita 2012. 616 s. (ISBN 978-80-210-6006-7)


Vojáček, L. – Schelle, K.  – Tauchen, J.  a kol.: Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). Brno: Masarykova univerzita 2012. 411 s. (ISBN 978-80-210-6007-4)


Schelle, K. – Tauchen, J.: Vývoj konstitucionalismu v českých zemích. Praha: Linde 2013. 2776 s. (ISBN 978-80-7201-927-4)


Tauchen, J. (člen autor. kol.): Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát. Praha: Paseka 2015. 652 s. (ISBN 978-80-7432-652-3)Učebnice


 

Tauchen, J. – Salák, P.: Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte (Eine Einführung). Brno, Masarykova univerzita 2009. 106 s. (ISBN 978-80-210-4848-5.)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Právo pro ekonomy. Ostrava, KEY Publishing 2009. 380 s. (ISBN 978-80-7418-037-8)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Základy občanského práva. Ostrava, KEY Publishing 2009. 188 s. (ISBN 978-80-7418-026-2)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Základy pracovního práva. Ostrava, KEY Publishing 2009. 144 s. (ISBN 978-80-7418-032-3)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Evropské právní dějiny. Brno, Masarykova univerzita 2009. 253 s. (ISBN 978-80-210-5087-7)


Tauchen, J. (člen autor. kol.): Nástin právních dějin. Brno, Masarykova univerzita 2011. 322 s. (ISBN 978-80-210-5462-2)


Tauchen, J. (člen autor. kol.): Vývoj trestního řízení. Brno, KEY Publishing 2012. 102 s. (ISBN 978-80-7418-139-9) Výukové elektronické publikace


 

Tauchen, J. – Salák, P.: Deutsche Rechtsgeschichte. Elportál, Brno, Masarykova univerzita 2008 (ISSN 1802-128X)

 

Tauchen, J. – Salák, P.: Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. 2008 (ISSN 1802-128X)

 

Tauchen, J. – Vojáček, L.: Evropské právní dějiny. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. 2009 (ISSN 1802-128X)

 

Tauchen, J. – Sojka, D.: Codex Theresianus. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. 2009 (ISSN 1802-128X)

 

Tauchen, J. – Salák, P.: Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. 2010 (ISSN 1802-128X)
Skripta


 

Tauchen, J. (člen. autor. kol.): Praktikum z právních dějin. Pelhřimov, Jaroslav Samek 2007. 2. vyd., 236 s. (ISBN 978-80-86391-00-7)
Studie a články v odborných časopisech a sbornícíchTauchen, J. – Dávid, R.: Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do současnosti. Státní zastupitelství, č. 10, 2007, s. 32 - 37. (ISSN 1214-3758)

 

Tauchen, J.: Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 2, s. 159 - 164. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J.: Právní postavení úřednictva ve Třetí říši. Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 3, s. 245 - 249. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J.: Žena v právním řádu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2008, č. 1, s. 81 - 86. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J.: Vzdělávání soudců ve Třetí říši - jeden z prostředků odstranění nezávislosti německé justice. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 1, 2008, č. 3, s. 51 - 61. (ISSN 1802-9116)

 

Tauchen, J.: Vývoj pracovního práva ve Třetí říši. In: Právní a ekonomické problémy V. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 129 - 137. (ISBN 978-80-87071-61-8)

 

Tauchen, J. – Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Tschechische Politiker und die europäische Integration in der Zeit des Ersten Weltkrieges. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 57 - 65. (ISBN 978-80-7418-004-0)

 

Tauchen, J. – Obrovská, L.: Římské právo ve Třetí říši. In: Res - věci v římském právu. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 2008, s. 53 - 66. (ISBN 978-80-244-2151-3)

 

Tauchen, J. – Schweigl, J.: První dodatek americké Ústavy v praxi. In: Mekon 2008 CD Příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava 2008, s. 1 - 10. (ISBN 978-80-248-1704-0)

 

Tauchen, J.: Princip zvláštního zákonodárství jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. In: Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 108 - 114. (ISBN 978-80-87071-65-6)

 

Tauchen, J.: Princip jednoty strany a státu jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 1, 2008, č. 4, s. 35 - 47. (ISSN 1802-9116)

 

Tauchen, J.: Postavení a správa zemí v Německu po převzetí moci národními socialisty. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 50 - 56. (ISBN 978-80-7418-004-0)

 

Tauchen, J.: Posmrtné uzavření manželství - jeden z institutů národně socialistického rodinného práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2007, č. 2, s. 177 - 180. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J.: Organizace vnitřní správy státního aparátu nacistického Německa. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 152 - 160. (ISBN 978-80-87071-96-0)

 

Tauchen, J.: Obecní samospráva v období národního socialismu v Německu. In: Naděje právní vědy: Býkov 2007: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. - 14. 10.2007 na Zámeckém statku Býkov/Vilém Knoll, Martina Karhanová (eds.). Plzeň, Aleš Čeněk 2008, s. 193 – 202. (ISBN 978-80-73801-22-9)

 

Tauchen, J. – Škodová, L.: Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona. In: Europeanization of te national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 1152 – 1162. (ISBN 978-80-210-4630-6)

 

Tauchen, J. – Dávid, R.: Několik poznámek k ochraně spotřebitele ve Spolkové republice Německo. In: Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 81 – 90. (ISBN 978-80-210-4568-2)

 

Tauchen, J.: K některým otázkám právní úpravy jazykového práva v první ČSR z německého pohledu. In: Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 521 -532, (ISBN 978-80-210-4733-4)

 

Tauchen, J. – Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Europäische Integrationsversuche in der Neuzeit bis Ende des Ersten Weltkrieges. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 137 – 151. (ISBN 978-80-87071-96-0)

 

Tauchen, J. – Kyncl, L.: Dopad hospodářské krize po roce 1929 na právní úpravu v Německu a v USA. In: Mekon 2008 CD Příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava 2008, s. 11 - 20. (ISBN 978-80-248-1704-0)

 

Selucká, M. – Tauchen, J.:   Das Wohnungsmietverhältnis nach der Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Tschechien. Osteuroparecht (Köln, SRN), 2008, č. 3-4, s. 211 -220. (ISSN 0030-6444)

 

Tauchen, J.: 1938 - Křišťálová noc a některé navazující otázky právního postavení židovské menšiny v období národního socialismu. In: Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Iuridicum Olomoucense o.p.s. 2009, s. 779-786. (ISBN 978-80-903400-3-9)

 

Tauchen, J.: Organizace bezpečnostních složek a správa na úseku obrany ve Třetí říši. In: Právní a ekonomické problémy současnosti IX. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 151 - 158. (ISBN 978-80-7418-016-3)

 

Tauchen, J.: Správa na úseku hospodářství ve Třetí říši. In: Právní a ekonomické problémy současnosti X. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 146 – 1521. (ISBN 978-80-7418-027-9)

 

Tauchen, J.: Řešení důsledků hospodářské krize ve Výmarské republice a Třetí říši. In: COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno, Masaryk University 2009, 16 s. (ISBN 978-80-210-4821-8)

 

Tauchen, J.: Dealing with Consequnces of the Great Depression in Weimar Republic and in the Third Reich. In: COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno, Masarykova Univerzita 2009, s. 151 - 152. (ISBN 978-80-210-4855-3)

 

Tauchen, J.: Milan Hodža a jeho koncepce středoevropské integrace. In: Interakce českého a evropského práva. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 436 – 462. (ISBN 978-80-210-4881-2)

 

Tauchen, J.: Správa na úseku práce a sociálních věcí ve Třetí říši. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XI. Ostrava, KEY Publishing 2009, s. 124 – 129. (ISBN 978-80-7418-046-0)

 

Tauchen, J.: Sources of Law in the Third Reich. In: Dny práva - 2009 - Days of Law. Brno, Masarykova univerzita, 2009, s. 243 –  244, 2 s. (ISBN 978-80-210-4989-5)

 

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Die Möglichkeit der Einlegung des außerordentlichen Rechtsbehelfs (Revision) bei den tschechischen Zivilgerichten, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (München, SRN), 18, 2009, č. 6, s. 172 – 176. (ISSN 0941-6293)

 

Tauchen, J. – Selucká, M. – Stein, G.: Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik,Wirtschaft und Recht in Osteuropa (München, SRN), 18, 2009, č. 10, s. 298 – 301. (ISSN 0941-6293)

 

Tauchen, J.: A müncheni egyezmény érvénytelensége, Jogtörténeti Szemle, 2009, 2, Budapest-Györ-Miskolc (Maďarsko), Magyar Tudományos Akadémia, s. 36 – 40 (ISSN 0237-7284)

 

Tauchen, J.: Trestní právo v Protektorátu Čechy a Morava. In: Salák, P., Tauchen, J. (eds.): Československé trestní právo v proměnách věků (sborník příspěvků). Brno, Masarykova univerzita, 2009, s. 96-112, (ISBN 978-80-210-5086-0)

 

Tauchen, J.:  Prameny práva v nacistickém Německu. In: Dny práva - 2009 - Days of Law Sborník příspěvků - the conference proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2009, s. 2757 – 2773. (ISBN 978-80-210-4990-1)

 

Tauchen, J.: Organizace státního aparátu nacistického Německa - několik shrnujících úvah. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XII. Ostrava, KEY Publishing, 2010, s. 57-60. (ISBN 978-80-7418-050-7)

 

Tauchen, J.: Diskriminace Židů v pracovním právu v Protektorátu Čechy a Morava. In: COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. 742-752 (ISBN 978-80-210-5151-5)

 

Tauchen, J.: Základní ideologická východiska nacistického "soukromého" práva jako vzoru pro právo protektorátní. In: Dny práva - 2010 - Days of Law. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. 1720 - 1742, (ISBN 978-80-210-5305-2)

 

Tauchen, J.: Diskriminace Židů v pracovním právu v Protektorátu Čechy a Morava. In: COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. 742-752 (ISBN 978-80-210-5151-5)


Tauchen, J.: Základní ideologická východiska nacistického "soukromého" práva jako vzoru pro právo protektorátní. In: Dny práva - 2010 - Days of Law. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. 1720 – 1742. (ISBN 978-80-210-5305-2)


Tauchen, J.: Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava – několik shrnujících poznámek. In: Vilém Knoll (Ed.) Naděje právní vědy. Býkov 2010. Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, s. 166 – 175. (ISBN 978-80-7380-323-0)


Tauchen, J.: Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945). In: Frýdek, M., Tauchen, J. (eds.) Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s. 175 – 189. (ISBN 978-80-210-5557-5)


Tauchen, J.: Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu. In: COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s. 220 – 243. (ISBN 978-80-210-5582-7)


Tauchen, J.: Die Anwendung des deutschen Strafrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, (Miskolc, Maďarsko), Tomus XXIX, 2011, s. 141-152. (ISSN 0866-6032)


Tauchen, J.: Zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava. In: Vojáček, L. – Tauchen, J. – Schelle, K. (eds.) Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s. 414 – 426. (ISBN 978-80-210-5613-8)


Tauchen, J.: Personální změny v německé justici v prvních dvou letech po uchopení moci nacisty. In: Vilém Knoll (ed.). Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, s. 348-357. (ISBN 978-80-7380-325-4)


Tauchen, J.: The Status of Jews in Labor Relationships in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Miscellanea Historico-Iuridica. (Białystok, Polsko), Tom X, 2011, s. 183-190. (ISSN 1732-9132)


Tauchen, J.: Nacistické „soukromé“ právo jako vzor pro právo protektorátní (analýza jednotlivých právních odvětví). In: Vilém Knoll, Petr Beránek (eds.). Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, s. 262-274 (ISBN 978-80-7380-354-4)


Tauchen, J.: Zum Verfahren vor deutschen Strafgerichten im Protektorat Böhmen und Mähren. Jog-Állam-Politika (Györ, Maďarsko), roč. IV., č. 1, 2012, s. 125-135. (ISSN 2060-4580)


Tauchen, J.: Nacistické dědické právo. Časopis pro právní vědu a praxi, 20, 2012, č. 3, s. 298 - 304. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava - ještě soukromoprávní odvětví? In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. Brno, Masarykova univerzita, 2012, s. 245 – 258 (ISBN 978-80-210-5917-7)


Tauchen, J.: Die Einführung der Arbeitspflicht und die Schaffung des Systems der Arbeitslenkung im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, (Miskolc, Maďarsko), Tomus XXX, 2012, s. 219-228 (ISSN 0866-6032)


Tauchen, J.: Vztah českého státu k Říši a jeho využití a zneužití v Protektorátu Čechy a Morava. In: Tauchen, J. – Schelle, K. (eds.). Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. Ostrava, KEY Publishing, 2012, s. 106 - 120 (ISBN 978-80-7418-171-9)


Tauchen, J.: K některým veřejnoprávním zásahům do hospodářské činnosti podniků v Protektorátu Čechy a Morava. In: Bubelová, K. (ed.) 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc, Univerzita Palackého, 2012, s. 85-96 (ISBN 978-80-244-3421-6)


Tauchen, J.: Právní řád a publikace právních předpisů v Protektorátu Čechy a Morava. In: Dny práva 2012 – Days of Law 2012. Brno, Masarykova univerzita 2013, s. 701-716 (ISBN 978-80-210-6319-8)


Tauchen, J.: Manželské právo v Protektorátu Čechy a Morava. In: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, s. 315-326 (ISBN 978-80-260-3820-7)


Tauchen, J.: Zásahy do vlastnického práva v Protektorátu Čechy a Morava. In: Tauchen, J. – Schelle, K. (eds.) Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava, KEY Publishing 2013, s. 221-230 (ISBN 978-80-7418-181-8)

Tauchen, J.: Oděv ve státní správě a justici ve Třetí říši. In: Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Oděv v právu. Ostrava, KEY Publishing 2013, s. 158-178 (ISBN 978-80-7418-188-7)


Tauchen, J.: K právnímu postavení německého obyvatelstva v meziválečném období. In: Češi a Němci na Vysočině. Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny 2014, s. 177-191 (ISBN 978-80-87302-22-4)


Tauchen, J.: Říšské právo a právo autonomní v Protektorátu Čechy a Morava. In: Salák, P. (ed.) Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. (Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva). Brno, Masarykova univerzita 2014, s. 69-81 (ISBN 978-80-210-7038-7)


Tauchen, J.: Nájemní právo k bytům v Protektorátu Čechy a Morava. In:  Považan, M., Lysý, M. (ed.) Právo v priestore a čase. Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Bratislava, Atticum 2014, s. 320-332 (ISBN 978-80-971381-6-5)


Tauchen, J.: Právní úprava dispozic s židovským majetkem v Protektorátu Čechy a Morava. In: Fiamová, M. (ed.) Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe. Bratislava, Ústav pamäti národa 2014, s. 102-115 (ISBN 978-80-89335-51-0)


Tauchen, J.: Národní soud (1939-1942). In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 1, s. 134-152. (ISSN 0079-4929)


Tauchen, J.: Právní úprava mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava. In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 2, s. 116-127. (ISSN 0079-4929)


Tauchen, J.: Law in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In: Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held in Prague on 21 – 22 October, 2015. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims, p.b.o.  2015, s. 43-56 (ISBN 978-80-905703-4-4)


Tauchen, J.: Legislation on the Disposal of Jewish Property in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In: Fiamová, M. (ed.), Anti-Semitic Legislation in Slovakia and in Europe: collection of papers from the international scientific conference Bratislava, September 8.-9. 2011. Bratislava, Ústav pamäti národa 2015, s. 110-124 (ISBN 978-80-89335-71-8)Recenze a anotace


 

Tauchen, J.: Vojáček, L.: Urážky, pomluvy a nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 2, s. 199 - 201. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Vojáček, L., Schelle, K., Knoll, V.: České právní dějiny. Rec: Právník, 148, 2009, č. 9, s. 342 – 343. (ISSN 0231-6625)


Tauchen, J.: Karel Schelle [Hrsg.] Dějiny české veřejné správy (Geschichte der tschechischen öffentlichen Verwaltung).Rec: Journal on European History od Law. London, STS Science Centre, 1, 2010, č. 1, s. 81 - 82. (ISSN 2042-6402)


Tauchen, J.Vojáček, L. – Schelle, K.: Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 – 2009). Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 4, s. 406 – 407. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Hrdina, I. A., Kuchařová, H.: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 3, s. 305. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 4, s. 405 - 406. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Michael Kotulla: Deutsche Verfassungsgeschichte.Vom Alten Reich bis Weimar (1495 – 1934). Rec: Právně historické studie, 41, 2012, s. 420 - 422. (ISSN 0079-4929)


Tauchen, J.: Karel Schelle a kol.: Dějiny české veřejné správy. Rec: Právně historické studie, 42, 2012, s. 326- 327. (ISSN 0079-4929)


Tauchen, J.: Barna, Mezey: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy /recenze knihy/. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 20, 2012, č. 2, s. 204. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Francisco Javier Andrés Santos − Christian Baldus − Helge Dedek: Vertragstypen in Europa. Historische Entwicklung und europäische Perspektiven. Rec: Journal on European History of Law. London, Vol. 3, 2012, No. 2, s. 173 - 174. (ISSN 2042-6402)


Tauchen, J.: Ignác Antonín Hrdina: Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? Rec: Bulletin advokacie, 2013, č. 11, s. 63-64 (ISSN 1210-6348)


Tauchen, J.: Jozef Čentéš, Michal Považan, Ján Šanta: Dejiny prokuratúry na Slovensku. Rec: Státní zastupitelství, 13, 2015, č. 6, s. 70 (ISSN 1214-3758)
Zprávy z vědeckého života a články ve vědeckopopulárních časopisechTauchen, J.: LL.M.-Program „Evropská integrace“ ve „Florencii na Labi“. Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 1, s. 84 - 85. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J. – Dávid, R.: Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 3, s. 269 - 270. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J.: Institutional Study Visit v "hlavním městě Evropy". Primalex, 2008, s. 25. (ISSN 1212-494X)

 

Tauchen, J. – Dávid, R.: Právnické vzdělání na řece Regen. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 2, s. 157 - 158. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J.: Max Planck Institut pro evropské právní dějiny. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 2, s. 156 - 157. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J.: Slasti a strasti doktorského studia na Právnické fakultě MU. Primalex, 2009, s. 21. (ISSN 1212-494X)

 

Tauchen, J. – Schelle, K.: Vznik vědecké společnosti „The European Society for History of Law“. Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 1, s. 80 - 81. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J.Býkov 2010 - setkání mladých vědeckých pracovníků (se zaměřením na sekci právní historie). Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 2, s. 202-203. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J. – Schelle, K.: Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 4, s. 393 – 394. (ISSN 1210-9126)

 

Tauchen, J. – Frýdek, M.: „Internationales Kolloquium: „Kodifikationsgenesis des Privatrechts und ihr Gedankenhintergrund“. Journal on European History of Law. London, Vol. 2, 2011, No. 1, s. 107. (ISSN 2042-6402)

 

Tauchen, J. – Frýdek, M.: Mezinárodní kolokvium: „Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí“. Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 1, s. 87 - 89. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.:  Konference „Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě“. Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 3, s. 286 - 287. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.:  Mezinárodní konference „Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě“. Právo, ekonomika, management, 2, 2011, č. 4, s. 28. (ISSN 1804-3550)


Tauchen, J.: Zpráva z konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. ARS NOTARIA, 2012, č. 3, s. 27 - 28. (ISSN 1335-2229)


Tauchen, J.: Kolokvium „Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj“. Právník, 152, 2013, č. 1, s. 100-101. (ISSN 0231-6625)


Tauchen, J. – Dávid, R.:  Univerzita na řece Odře. Časopis pro právní vědu a praxi, 20, 2012, č. 4, s. 406 - 407. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Zpráva z vědeckého kolokvia: „Korupce – včera a dnes“. Státní zastupitelství, 11, 2013, č. 3, s. 69. (ISSN 1214-3758)


Tauchen, J.: Vědecké kolokvium „Zákon č. 1/1863 ř. z., všeobecný rakouský obchodní zákoník – inspirační zdroj českého obchodního práva“. Právny obzor, 96, 2013, č. 2, s. 183 - 184. (ISSN 0032-6984)


Tauchen, J.: Vědecké Kolokvium „Oděv v právu“. Právník, 152, 2013, č. 10, s. 1059-1060. (ISSN 0231-6625)


Tauchen, J.: Celostátní kolo česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací (SVOČ) se zaměřením na sekci právní historie. Časopis pro právní vědu a praxi, 21, 2013, č. 3, s. 430 - 431. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Letní škola dějin – již tradiční zářijové pásmo přednášek na PrF MU. Všehrd: časopis českých právníků, 2014, č. 4 (ISSN 1801-3678), dostupné online z: http://casopis.vsehrd.cz/2014/04/letni-skola-dejin-%E2%80%93-jiz-tradicni-zarijove-pasmo-prednasek-na-prf-mu/


Tauchen, J.: Vědecké kolokvium „Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“. Právněhistorické studie, 43, 2013, s. 426-429. (ISSN 0079-4929)


Tauchen, J.: K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938-1945, Brno 12. března 2014. Paměť a dějiny, 8, 2014, č. 2, s. 133-134. (ISSN 1802-8241)


Tauchen, J.: Zpráva z II. česko-slovenského stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 22, 2014, č. 2, s. 186 - 187. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Konference: Období nesvobody 1938-1945. Právník, 153, 2014, č. 9, s. 804-806. (ISSN 0231-6625)


Tauchen, J.: Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". In Trestní právo, 18, 2014, č. 4, s. 37-38. (ISSN 1211-2860)


Tauchen, J.: První česko-slovenské setkání studentů, doktorandů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 2, s. 138-139. (ISSN 0079-4929)


Tauchen, J.: Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2014 se zaměřením na sekci právní historie. In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 2, s. 148-149. (ISSN 0079-4929)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Pět let činnosti The European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny). In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 2, s. 150-151. (ISSN 0079-4929)


Tauchen, J.: Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes - zpráva z konference. Bulletin advokacie, 2015, č. 10, s. 81-82 (ISSN 1210-6348)


Tauchen, J.: Zpráva z „III. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů“. In: Právněhistorické studie, 45, 2016, č. 2, s. 308-310. (ISSN 0079-4929)
Editorská činnostTauchen, J. – Salák, P.: Československé trestní právo v proměnách Věků (Sborník příspěvků). Brno, Masarykova univerzita 2009, 194 s. (ISBN 978-80-210-5086-0)

 

Tauchen, J. – Salák, P.: Říšská sbírka zákonů 1848 - 1918. Dokumenty (DVD). Brno, Masarykova univerzita 2009. (ISBN 978-80-210-5093-8)

 

Tauchen, J.: Soubor publikovaných předpisů k historii soukromého práva. Brno, The European Society for History of Law 2010. (ISBN 978-80-904522-3-7)

 

Tauchen, J. – Schelle, K.: Prameny k dějinám soukromého práva. Brno, The European Society for History of Law 2010. (ISBN 978-80-904522-7-5)

 

Tauchen, J.: Výzkum vývoje soukromého práva na území České Republiky. Brno, The European Society for History of Law 2010, 247 s. (ISBN 978-80-904522-8-2)


Vojáček, L. – Tauchen, J. – Schelle, K.: Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno, Masarykova univerzita 2011, 438 s. (ISBN 978-80-210-5613-8)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. Ostrava, KEY Publishing 2012, 126 s. (ISBN 978-80-7418-171-9)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Korupce – včera a dnes. Ostrava, KEY Publishing 2013, 224 s. (ISBN 978-80-7418-177-1)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava, KEY Publishing 2013, 240 s. (ISBN 978-80-7418-181-8)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Oděv v právu. Ostrava, KEY Publishing 2013, 178 s. (ISBN 978-80-7418-188-7)


Vojáček, L. – Tauchen, J.: I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Brno, Masarykova univerzita 2013, 408 s. (ISBN 978-80-210-6381-5)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava, KEY Publishing 2013, 282 s. (ISBN 978-80-87475-37-9)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Období nesvobody. Ostrava, KEY Publishing 2013, 358 s. (ISBN 978-80-7418-211-2)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava, KEY Publishing 2014, 448 s. (ISBN 978-80-7418-213-6)


Vojáček, L. – Tauchen, J.: III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno, Masarykova univerzita 2015, 366 s. (ISBN 978-80-210-7938-0)


Schelle, K. – Tauchen, J.: Barvy v právu. Ostrava, KEY Publishing 2015, 82 s. (ISBN 978-80-87475-47-8)


Tauchen, J. – Schelle, K.: Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava, KEY Publishing 2015, 403 s. (ISBN 978-80-7418-248-8)


Schelle, K. – Tauchen, J.: Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2015, 972 s. (ISBN 978-80-7380-562-3)


Schelle, K. – Tauchen, J.: Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2016, 916 s. (ISBN 978-80-7380-587-6)


Schelle, K. – Tauchen, J.: Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2016, s. 878 (ISBN 978-80-7380-602-6)
BibliografieTauchen, J. – Kazda, J.: Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989. Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989. (CD) Brno, Masarykova univerzita 2013 (ISBN 978-80-210-6454-6)
Překlady vědeckých prací z němčinyTauchen, J.: Pavčnik, M.: Základní norma právní: Pitamicův přínos a kritika ryzí nauky právní. Překl. Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2008, č. 2, s. 132 - 139. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Fischer, M.: Ota Weinberger: Jedno Déja vu. Překl. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 1, s. 4 - 9. (ISSN 1210-9126)


Tauchen, J.: Pavčnik, M.: Princip přiměřenosti (několik myšlenek k diskuzi). Překl. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 1, s. 51 - 54. (ISSN 1210-9126)